Istorie

România mare, Germania, Ungaria și Bulgaria mici, Austria foarte mică

9buscu

La 28 iunie 1919, în timp ce vînătorii de munte din județele Vlașca și Mehedinți erau nevoiți să lupte pe cîmpia maghiară, în Galeria Oglinzilor de la Versailles se semna al doilea tratat de pace al primului război mondial, după cel încheiat de Germania cu Lenin, la Brest Litovsk. În palatul Regelui Soare, Germania a […]

Opinca română pe Parlamentul ungar

6

În august 1919, soldații generalului Mărdărăscu ocupaseră Budapesta și supravegheau locuitorii așa cum acasă, în Maramureș, Vlașca și Vaslui, stăteau cu ochii pe vaci. Instinctele țărănești ale infanteriei române au salvat orașul de rele tratamente. Sergenții, căprarii și trupa s-au încartiruit în mahalale și au lăsat centrul orașului, cu palate și bulevarde, la cheremul populației. […]

Românul Rusescu ocupă Budapesta

9buscu

Republica Sovietică Ungară a murit pe 2 august 1919, împușcată de la distanță de artileria română. Obuzele au frămîntat cîmpiile din jurul Budapestei, care nu mai fuseseră arate din pricina războiului, și le-au pregătit pentru însămînțările de toamnă. Teroristul Bela Kun a abandonat micul său proiect bolșevic laolaltă cu hainele care-l puteau da de gol […]

La porțile Budapestei

7buscu

În primăvara anului 1919, bolșevicul Bela Kun construia la Budapesta un regim de teroare bazat pe execuții sumare și tortură, care se străduia să atingă nivelul de ferocitate al epocii lui Attila. În același timp, la Moscova, Lenin derula primul plan cincinal de lichidare a elitelor ruse, dar avea oarecari dificultăți din pricina rezistenței generalilor […]

Începem războiul cu Ungaria

8buscu

În decembrie 1918, Franța, Anglia, Italia, Germania și Austria își pansau rănile și șchiopătau către conferința de pace de la Paris. România, care avusese parte de un război scurt și dezastruos, se pregătea să și-l prelungească. Teritoriul ei s-a lărgit mai repede decît s-au putut retrage armatele care-l ocupau, așa că România Mare era o […]

Uniți-vă pe tunuri

2

Unirea Transilvaniei cu România la 1 decembrie 1918 n-a fost numai patos, discursuri și drapele, ci – mai cu seamă – manevre millitare, viclenii politice și un inimaginabil noroc. Iscusința politică a Guvernului și a regelui, refugiați la Iași, poate fi numită, în funcție de unghi, trădare, încălcare a tratatelor, cinism și minciună, dar rezultatul […]

Țeapa de la București

8buscu

Puține momente au făcut să strălucească viclenia românilor așa cum a făcut-o Pacea de la Buftea-București. Obosită de lupte, înconjurată de nemți, turci și bulgari, înghesuită în cele cîteva județe moldovenești și abandonată de aliații ei ruși, armata română a făcut-o puțin pe mortul, așa cum fac puii de găină cînd vor să păcălească uliul, […]

Berthelot Magnificul

7buscu

În 1916, armata română pornise la război ca să dubleze teritoriul țării, dar, după ce a luptat o vară de capul ei, a reușit să-l înjumătățească. Regele, Guvernul, Marele Cartier General al Armatei și armata însăși abia dacă încăpeau într-o Moldovă redusă la cîteva județe și înconjurată de țevile de tun ale armatei germane. Henri […]

Generalul Burtalău salvează oștirea

3buscu

În fotografiile de la Mărășești, generalul Henri Mathias Berthelot pare să-l depășească la statură pe deșiratul de Averescu și să cîntărească de două ori cît el. E un francez jovial, cu o față de om cumsecade, în care te miri cum și-a găsit adăpost atîta geniu militar. Fălcile, gușa, dar mai ales burta sînt răni […]

Eremia Grigorescu: viața, armele și damele

22

Eremia Grigorescu s-a născut în 1863 la Tîrgu Bujor, în familia unui învățător frămîntat de idei eroice și unioniste. Chiar dacă nu exista pe atunci destulă atenție pentru copiii precoci, Eremia n-a putut trece neobservat. În gimnaziu și liceu s-a remarcat atît prin puterea minții, cît și prin cea a brațelor, reușind să cîștige încă […]

Bulgarii îl răpesc pe Sfîntul Dumitru

22

În noaptea de 4 spre 5 februarie 1918, cînd pe străzile Bucureștiului bîntuiau doar gerul, ocupația germană și fantomele cîinilor gătiți la popote, un detașament de bulgari beți, cu simțirea ortodoxă înghețată pe obraji, laolaltă cu lacrimile și cu mucii, au forțat ușa bisericii Mitropoliei, au bătut sergentul care făcea de pază și au furat […]

Ecaterina Teodoroiu intră și iese din scenă

7

În dimineața zilei de 6 octombrie 1916, cu toate că ceața inundase frontul la Porcenii de Jos, o rafală de mitralieră Messerschmitt a reușit să găsească drumul pînă la fratele Ecaterinei Teodoroiu. Era ultimul ei frate, singurul peste care, pînă atunci, nu reușiseră să dea nici nemții și nici gloanțele lor. Ecaterina, care își descoperise […]

Necunoscutul război cu Germania al localității Tîrgu Jiu

7buscu

În octombrie 1916, cînd Ecaterina Teodoroiu nu îmbrăcase încă mantaua soldățească și își căuta frații dispăruți, generalul Erick von Falkenhayn străpungea frontul la Petroșani. Armata română începea să privească războiul peste umăr, dar această privire precipitată, cu picioarele la spinare, era numită la Marele Stat Major “retragere strategică”. Orașul Tîrgu Jiu a fost atunci abandonat […]

Tinerețea fatală a căpitanului Ignat

9buscu

Căpitanul Grigore Ignat ședea tolănit cu mîinile sub cap și privea spre cer, acolo unde un stol de ciori rău prevestitor rătăcea în așteptarea primelor lovituri de tun. Compania de mitraliere se odihnea între cioturile unui codru care nu mai exista de cînd artileria inamică își reglase tirul. Soldații cîntau din frunză și se îngînau […]

Cu baioneta prin Mărășești

7buscu

Văzuți din față, așa cum stăteau unul lîngă altul, îmbrăcați în uniformele de front și privind prin binocluri, generalii August von Mackensen, Kurt von Morgen și Joachim von Eben aveau, în după-amiaza zilei de 5 august 1917, înfățișarea unor pești holbați, ieșiți din culmea dealului Doaga ca dintr-un val de iarbă și de fîn proaspăt […]

Oituz, medalie de argint la baionetă

7buscu

Bătălia de la Oituz face parte din trilogia eroică a armatei române în primul război mondial, ea completînd bătăliile de la Mărăști și Mărășești, și epuizînd, alături de ele, toată rezerva de vitejie a plugarului român pe următorii douăzeci de ani. Între 8 și 22 august 1917, Armata a 2-a a generalului Averescu a ridicat […]

Bătălia de la Mărăști, prima înfrîngere în deplasare a nemților

8buscu

Pe 22 iulie 1917, satul Mărăști din Vrancea picotea în arșița dimineții. În afara bărzăunilor – singurii pe care nemții nu reușiseră să-i mănînce –, pe ulițe nu mișca nimic. Cocoșii, rațele, vacile și chiar o parte din cîinii satului pierduseră bătălia cu armata lui Mackensen și își dormeau somnul de veci în buruienile din […]

Moldova e România

7buscu

Pe 6 decembrie 1916, cînd cavaleria germană ocupa Bucureștiul, României îi lipseau Muntenia, Oltenia, Dobrogea și Cadrilaterul. Rămăsese doar cu Moldova. Părea că istoria uitase de Cuza, de pașoptiști, de Tudor Vladimirescu, ba chiar de Kogălniceanu și de Carol I, de Grivița, de Plevna și de războiul cu bulgarii. Idealul național se îngrămădise dincolo de […]

Averescu și Prezan: un rival și un dușman

7buscu

În paralel cu luptele de pe front, în armata română s-a dus, pe toată durata Primului Război, o teribilă luptă internă. A fost mai degrabă un duel, o încleștare între doi oameni neobosiți să se atace și să se tăvălească unul pe celălalt pe podeaua Marelui Stat Major, înainte și după bătăliile grele. De multe […]

Micul Paris și micile parizience gem sub nemți

Screen Shot 2016-08-26 at 12.55.08

La sfîrșitul lui noiembrie 1916, prin binoclul generalului Mackensen se vedea spinarea ultimului soldat român care dispărea, cu pași grăbiți și cu pușca făcută cobiliță, în direcția Rîmnicu Sărat. Mackensen i-a făcut semn lunetistului să-l lase să scape și i-a indicat o vacă din rasa Bălțata românească, ce păștea pe islazul Colentinei ca o friptură […]

Generalul Prezan își suflecă mînecile

6buscu

La sfîrșitul lunii octombrie 1916, armatele germane se revărsau în Cîmpia Română prin toate trecătorile. Nici rîul, nici ramul, nici urșii, nici cerbii și nici măcar privighetorile nu mai puteau stăvili șuvoiul. Iubirea de moșie, acel zid bun să-l țină departe pe Baiazid, nu avea același efect asupra lui Mackensen. Bucureștiul se pregătea de prizonierat, […]

Nemuritorul Dragalina a întîlnit o schijă

7buscu

Generalul Paul von Kneussl făcea să tremure fronturile, de la Mediterana la Baltica, doar dacă i se foia un pic numele pe harta de operațiuni. Avea, pentru război, înzestrarea naturală a animalelor de pradă: gheare tactice, colți strategici și o blană zburlită pe grumazul unităților sale de infanterie care făceau din dispozitivul inamic de apărare […]

Praporgescu moare, dar nu se predă

7buscu

Pe 16 octombrie 1916, cînd a început marea bătălie de pe Valea Oltului, soarele făcea să strălucească armamentul bine lustruit al nemților pitiți între jnepeni. Tot atunci, un vînticel cald se străduia să usuce muniția trupei române, care, văzînd așa o zi frumoasă, intrase la scăldat cu tot cu cartușiere. Generalul Konrad Krafft von Dellmensingen, […]

Out of Africa

5buscu

Generalul Curt von Morgen și-a petrecut tinerețea printre șerpi boa și pantere. Africa neagră, pe care o explora în numele Kaiserului, nu mai avea secrete pentru el. Curt cunoștea toanele muștei țețe, știa cum poți frige o cobră și cu ce tip de mărgele prostești un trib de luptători Masai. A străbătut jungla și savana […]

Rezistența de la Predeal

7buscu

În toamna lui 1916, Erich von Falkenhayn bea șampanie în fiecare zi. Era proaspăt demis din Statul Major german și i se încredințase Armata a 9-a ca să se facă de rîs pînă la capăt, dar felul în care generalii români au înțeles să-l reabiliteze îl emoționa în fiecare zi. Cu sprijinul acestor inamici de […]

Înfrîngerea de la Brașov

4buscu

După ce a împărțit gloria înfrîngerii de la Sibiu cu un alt comandant, generalul Crăiniceanu și-a creat ocazia de a obține o înfrîngere de unul singur, de astă dată la Brașov. Armata a 2-a română își savura retragerea în debandadă din fața Armatei a 9-a germană, cînd ochiul de vultur al lui Crăiniceanu a descoperit […]

Înfrîngerea de la Sibiu

7buscu

Între 26 și 29 septembrie 1916 a avut loc bătălia de la Sibiu, unul din acele evenimente care le-au întărit nemților convingerea că românii sînt niște adversari minunați. După două luni de asalturi, armata noastră trecuse deja la defensivă, iar marele război de eliberare a Transilvaniei devenise o luptă disperată de apărare a trecătorilor spre […]

Marea bătălie de la Topraisar

3buscu

Bulgarii au atacat Dobrogea fără hîrtii, adică fără ca o declarație de război să fi fost iscălită. La fel ca în secolul VIII, cînd au năvălit prin albia rîurilor și prin trecători, goniți de pecenegi, la 31 august 1916 bulgarii au intrat în Cadrilater împinși de nemți. Linia Turtucaia-Silistra-Bazargic a fost frîntă repede, iar generalul […]

Bătaia de la Turtucaia

22

Bătălia româno-bulgară de la Turtucaia e apreciată de strategi ca un model aspirațional pentru meciul România-Albania. Cu un palmares superior, avantajată de istorie și de moral, armata noastră avea prima șansă. E drept că bulgarii au avut antrenori nemți, ba chiar atacanți și echipament nemțesc, dar și noi aveam, așa cum avem și acum, un […]

Scurtele zile de atac, lungii ani de apărare

22

Pe 27 septembrie 1916, 420.000 de ostași români porneau să elibereze Transilvania. Trecătorile s-au umplut de tropăitul opincilor, iar munții au vibrat de emoția reîntregirii. Pe sub căciuli și vestoane umbla o armată de țărani smulși de la horă, de pe miriște sau de pe fata popii, o trupă hrănită cu mămăligă și cu promisiuni […]